Hiển thị một kết quả duy nhất

290,000,000.00
290,000,000.00
290,000,000.00
290,000,000.00